Autoryzowany dystrybutor BIP S.C. D.H. MANHATTAN

PROMOCJA

DYSTRYBUTOR

BIP S.C. D.H. MANHATTAN
tel. 895273361

ul. PUŁASKIEGO 7 PAW. 6
10-514 OLSZTYN

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 10:00-18:00, SOBOTA: 10:30-14:30

ZAPRASZAMY.

Aktualności

ITI Neovision S.A., Al. gen. W. Sikorskiego 9, 02–758 Warszawa, NIP: 521-00-82-774, REGON: 010175861, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000469644, Kapitał zakładowy 43 535 500 zł, w całości wpłacony.

CANAL+ Cyfrowy S.A., Al. Gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 526-22-46-271, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000427395, kapitał zakładowy: 441 176 000 zł, w całości wpłacony.